Aldri før er så mange personer tatt for lovbrudd i Norge. De siste syv årene har antallet etterforskede forbrytelser økt med 15 prosent. Likevel oppklarer politiet og påtalemyndigheten flere lovbrudd enn noen gang, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

33 prosent av alle forbrytelser og 78 prosent av alle forseelser ble oppklart i 2001. Likevel ble mer enn 200.000 forbrytelser henlagt uten å være oppklart av politiet i løpet av fjoråret.

Det etterforskes langt flere narkotika— og voldsforbrytelser enn tidligere. Tallene viser at én av 40 mannlige 19- og 20-åringer i fjor opplevde å bli tatt av lovens lange arm for befatning med narkotika.

(NTB)

VERRE FOR BANDITTER: Aldri før er så mange personer tatt for lovbrudd i Norge. ARKIVTEGNING: SVEN TVEIT