Bare 18 prosent av alle vinningsforbrytelser ble oppklart i 2005. Og selv om antall anmeldelser synker, klarer ikke politiet å oppklare flere saker, melder NRK.

Det får førstestatsadvokat Harald Strand ved Riksadvokaten til å reagere:

— Jeg er bekymret over en stadig nedgang i oppklaringen av vinningskriminaliteten, også fordi det har å gjøre med publikums tillit til politiet, sier han.

Hovedstaden peker seg ut i negativ retning. De siste fem årene har antall oppklarte ran og vinningsforbrytelser sunket med 20 prosent.

Seniorrådgiver Pål Meland i Oslo politidistrikt mener at oppklaringsprosenten ikke forteller hele sannheten.

— Politiet klarer i større å forhindre at kriminaliteten skjer. Oppklaringsprosenten måler jo bare oppklaring av de sakene som er blitt anmeldt. Den er ikke noe mål på det vi klarer å forebygge av kriminalitet, sier han til NRK.