Den positive utviklingen med gode resultater stoppet i fjor, viser politiets dokumentasjon av egen innsats de siste årene.

Oppklaringsprosenten gikk plutselig ned, og saksbehandlingstiden gikk opp. Flere saker ble liggende lenge uten avgjørelse. I tillegg avslørte politiet langt færre narkotikaforbrytelser på egen hånd, og politiet kuttet også kraftig i antall trafikkontroller, skriver Aftenposten.

Riksadvokaten kritiserer i sine årlige bemerkninger politiets straffesakstall. Riksadvokaten mener utviklingen går i feil retning. Riksadvokaten mener spesielt det er kritikkverdig at politiet ikke klarer å holde de pålagte fristene for behandling av alvorlige voldssaker. Slike saker har en frist på 90 dager, men i enkelte politidistrikter tok det opp til 164 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i fjor. Bare fem distrikter klarte å holde fristen.

Riksadvokaten mener innsatsen i fjor var så dårlig at han har bedt om en redegjørelse fra politimestrene.

Politidirektør Ingelin Killengreen mener redusert overtidsbruk har påvirket resultatene i negativ retning, blant annet for voldssaker.

– Før konflikten i politiet er løst, blir det ingen forbedringer i polititilbudet, sier hun.

Hun opplyser at politiledelsen arbeider kontinuerlig med å løse den pågående konflikten i politiet.