— Jeg tror dette henger sammen med vårt syn på samfunnsinstitusjonene. I en krisesituasjon, som den vi så 22. juli i fjor, ønsker vi å slutte opp om disse institusjonene, sier forsker Marit Egge ved Politihøgskolen.

Hun har gjennomført undersøkelsen sammen med sine kolleger Jon Strype og Gunnar Thomassen.

Tilliten gradvis ned

Undersøkelsen er basert på tre telefonintervjuer i august og november i fjor, og i mars i år.

Konklusjonen er klar: Politiet nyter en stor tillit i samfunnet, og den generelle tilliten er større enn før terrorangrepene.

Tilliten var på sitt største i den første målingen, og er blitt gradvis lavere. Likevel er den høyere enn før 22. juli.

Mer kritiske til 22. juli-innsatsen

— I begynnelsen var det ingen informasjon om dårlig jobb fra politiet. I den siste målingen i mars, har tilliten sunket noe. Men selv om det da hadde kommet frem mye negativt om politiets innsats i pressen, holdt tilliten seg høy, sier Egge.

Når det gjelder inntrykket av politiets innsats 22. juli, viser undersøkelsen at folk i større grad var kritiske, uten at dette ser ut til å påvirke den generelle tilliten til politiet.

Mest fornøyd med frivillige

Det var en lang rekke samfunnsaktører som deltok i arbeidet på 22. juli. I undersøkelsen har man også spurt om hvordan folk oppfattet deres innsats.

Her scorer politiet lavest, godt bak sykehus og helsepersonell. Folk er aller mest fornøyd med innsatsen til de frivillige hjelpemannskapene.

— Det har nok sammenheng med at det er helt ulike forventninger til frivillige og politiet. Jeg tror også at enkelte negative bilder av politiets innsats den dagen har satt seg, sier Egge.

- Må vise vilje til endring

Egge er spent på hvordan kommisjonsrapporten vil påvirke samfunnets syn på politiet. Hun tror nemlig kommisjonsrapporten vil bli sett på som en sannhetskommisjon.

— Nå sitter politiet med et forklaringsproblem. Hvordan folk oppfatter at politiet møter denne kritikken, vil nok være helt avgjørende for folks tillit. Det må kommuniseres på en måte som gjør at folk tror på at de er villige til å endre seg, sier Egge.

Stoler du på politiet? Si din mening under!