I første halvår ble det anmeldt 4327 trusler, det tilsvarer en anmeldelse i timen. Økningen er på 38 prosent på fem år, skriver Aftenposten.

Politidirektoratet slår i en rapport fast at det er blitt en "økt sensitivitet" i det norske folk. Mens folk tidligere hadde en mer avslappet holdning til for eksempel voldstrusler, tåler de nå langt mindre før de reagerer med politianmeldelse.

— Det kan se ut som om folk er blitt mer skvetne, men sannsynligvis er det mange årsaker til utviklingen, sier assisterende politidirektør Odd B. Malme til Aftenposten. Politidirektoratet planlegger nå et forskningsprosjekt for å finne ut hva som er skjedd.

Noe av økningen i antall anmeldelser tilskrives det politiet kaller økt anmeldelsestilbøyelighet. Det vil si at publikum er blitt mer påpasselige med å koble inn politiet enn før.

— Vi anmelder i dag voldstrusler og mindre alvorlige former for vold som tidligere ble oppfattet som normal aktivitet, heter det i en rapport.

Odd B. Malme åpner for at nordmenn kan ha blitt mer pysete de siste årene. Han tror kriminalitetsbilde i samfunnet, sammen med alle de sterke inntrykkene vi får inn i stua via fjernsynet, kan ha gjort oss mer utrygge på omgivelsene.

— Vi reagerer hurtigere enn før på negative hendelser rundt oss. Det kan ha ført til at terskelen for å politianmelde saker er blitt lavere, tror Malme.