— Slike blader bør stå i et rom som ikke er tilgjengelig for mindreårige, sier han.

— Dersom pornografien står slik til at barn kan få ta i den, kan det teoretisk rammes av straffelovens paragraf 204 c, som går på å overlate pornografi til personer under 18 år.

Bilberg jobber ved Oslo politidistrikt, og er en av dem som har jobbet tettest med den norske pornolovgivningen de siste årene. Han mener det per i dag kan være vanskelig å fastslå nøyaktig hva som er pornografi og hva som er erotikk.

— Pornografibegrepet er i stadig forandring, og folks oppfatning av hva som er støtende har endret seg i liberal retning de siste årene, sier Bilberg.

BT kjøpte mandag to tegneseriealbum på Avalon. Begge seriene er fylt med detaljerte tegninger av samleier, oralsex og gruppesex. I et album er det også innslag av vold, voldtekt og pisking.

— Er alt tillatt så lenge det kun er i tegnet form?

— Nei, absolutt ikke, sier Bilberg.

— Men jeg har ikke sett bladene det er snakk om her. Uansett vil det være vanskelig å kunne si noe før Aktuell Rapport-saken er prøvd for lagmannsretten i mai.

I mars ble nemlig Aktuell Rapport-redaktør Stein Erik Mattsson frikjent av Oslo Tingrett etter å ha delt ut 13.000 eksemplarer av et usladdet pornoblad.

Dersom dommen blir stående, vil den få store følger for den norske lovgivningen.