Akademikerne tar i første omgang ut 125 politijurister og veterinærer i streik. Leder Knut Aarbakke i Akademikerne Stat sier de er misfornøyde både med størrelsen og innretningen på tilbudet. De tar ut politijurister i Oslo, Sogn og Fjordane og Bodø, og veterinærer ved Mattilsynet i Ålesund.

Ved en eventuell opptrapping av streiken kan politijurister i Hordaland også bli tatt ut. Det er fire dagers varslingsfrist, slik at streiken vil ramme andre deler av landet tidligst i neste uke.

Stor avstand

Kravet er 25.000 kroner, mens staten tilbyr det halve, går det fram av en pressemelding fra Akademikerne. Akademikernes hovedkrav er å redusere lønnsforskjellen mellom statlig og privat sektor, som ifølge organisasjonen er på mellom 100.000 og 200.000 kroner årlig.

– Nå er jeg skikkelig forbanna. Når regjeringen i tillegg bryter vår avtale om vesentlig mer til lokale forhandlinger, er vi nødt til å streike, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne Stat, i pressemeldingen.

De andre partene i statsoppgjøret har ennå ikke gitt noe svar til riksmeklingsmann Svein Longva.

Han understreker at det er partene selv som har utsatt starten på en konflikt, og at han regner seg som ferdig med sin jobb. Han vil ikke si noe om innholdet i skissen som er lagt fram. Longva har vært i kontakt med meklingsmennene i kommuneoppgjøret i løpet av natten.

Økonomi vanskeligst

– De økonomiske rammene og fordelingen av pengene har vært det vanskeligste under meklingen, men partene har vært nødt til å bevege seg mye før jeg kunne legge fram en skisse, sier Longva.

Det er arbeidstakerorganisasjonene, LO-Stat, YS-Stat, Unio og Akademikerne som har forhandlet for de statsansatte. I tillegg er ingeniørene i NITO og Norges Farmaceutiske Forening med i oppgjøret. Det er de økonomiske spørsmålene, kroner og øre, som har skapt problemer i meklingen. Akademikerne valgte å gå til streik ved 8-tiden.

Nå venter de kommuneansatte på et eventuelt resultat i staten. Årsaken er at resultatet for de statsansatte får betydning for andre meklinger knyttet til kommuneoppgjøret.