Over 3000 ganger hver måned har politifolk rundt om i Norge jobbet mer enn 13 timer i løpet av et døgn.

Et eget utvalg fra Politidirektoratet, tillitsvalgte og hovedverneombudet i politiet har evaluert hvordan politiets egne arbeidstidsbestemmelser blir fulgt opp.

— Dette er beviset på at vi har altfor lite politifolk, ut fra oppgavene vi har og forventningene samfunnet har til at vi skal løse dem, sier Kjetil Rekdal. Han er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Hordaland, den største fagforeningen for politifolk i landet.

Unntakene

I perioden fra oktober 2009 til mai i fjor er dette de unntakene utvalget har funnet:

  • 69.679 ganger er det gjort unntak med mer enn 13 timer sammenhengende arbeid. 13 timer er grensen i politiets arbeidsavtale for sammenhengende arbeid i løpet av 24 timer.
  • Rundt 19.000 av disse avvikene er beordret overtid der det i løpet av et døgn er arbeid 16 timer eller mer.
  • I 2010 var det i underkant av 740.000 overtidstimer i politiet. I lønn tilsvarer det over 300 millioner kroner.
  • Særlig én gruppe er med på å dra opp snittet: Den kongelige politieskorte. Dette er avdelingen i Oslo-politiet som passer på kongehuset både hjemme og på reise. De står alene for hvert tiende unntak.

Folkemangel

Evalueringen trekker frem over 2000 «mulige brudd» på arbeidstidsregler, de aller fleste i Oslo politidistrikt.

— Resultatet av evalueringen beviser også at publikum hadde fått en dårlig polititjeneste dersom politifolk ikke kunne ha jobbet, eller ikke hadde vært villig til å jobbe, mer enn det reglene i arbeidsmiljøloven legger opp til, sier Arne Johannessen, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Hordaland har alene 4700 av de nærmere 70.000 unntakene.

— Vi ønsker ikke at det skal bli så mye overtid. Det bør heller bli ansatt flere folk, sier Rekdal.

Han mener evalueringen viser at politiet har et behov for egne arbeidstidsbestemmelser.

Politiets mål er å få to polititjenestefolk pr. tusen innbygger rundt om i landet. I virkeligheten er det over flere år jevnt over blitt færre politi pr. innbygger frem til i år, slik BT tidligere har avdekket.

I Hordaland politidistrikt mangler 300-400 polititjenestemenn for å nå målet.

Belastning

Politiet er unntatt bestemmelsen i arbeidsmiljøloven om maksimalt 13 timers arbeid i løpet av et døgn. I stedet har politi-ansatte en avtale der de kan bli gitt unntak for å jobbe mer.

For overtid som betyr mindre enn åtte timers fri om dagen, skal det være særlig strenge krav til behovet. Eksempel er fare for bevisforspillelse på et åsted, vakthold eller livvakttjenester og nødvendige fremstillinger i retten.

— Noen i politiet har tidvis en for stor arbeidsbelastning. Det skal være balanse mellom arbeidsliv og privatliv, sier Arnt Rolland. Han er avdelingsdirektør i Politidirektoratets administrasjonsavdeling.

Han er likevel ikke enig med Politiets Fellesforbund i at det er for få folk alene.

— Det er en for enkel tilnærming. For få polititjenestemenn kan være en mulig årsak til avvikene, men økt kunnskap og å få bedre kontroll på turnuslistene er andre faktorer, sier Rolland.

Kommer flere

Samtidig som antallet polititjenestemenn er gått nedover sammenlignet med innbyggertallet, er politiet et av de samfunnsområdene som har fått økt sine bevilgninger mest.

— Vi har fått flere ansatte i politiet, men færre polititjenestemenn. Både lønnsvekst, prisvekst og investeringsbehovet i IKT og nytt nødnett har vært store kostnader som er pålagt oss. Det har gjort at vi ikke har klart å få flere polititjenestemenn, sier Rolland.

Men noen flere vil komme: I sommer vil for første gang over 500 politistudenter bli uteksaminerte fra Politihøyskolen. Fra 2013 er tallet 720. — Det har vært noen år med rekordhøye inntak, sier Rolland.

TILLITSVALGT: Kjetil Rekdal er lokallagsleder i Politiets fellesforbund.
ODD E. NERBØ