Nå vil rutinene bli lagt om for å hindre at unge jenter reiser ut av landet for å bli omskåret, sier politiavdelingssjef Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt.

— Nyordningen går ut på at vi straks sjekker pass og varsler passkontoret på Gardermoen når vi får slike tips. I tillegg skriver vi en bekymringsmelding til barnevernet. Barnevernet skal så rapportere når en samtale med familien er gjennomført, sier han.

På spørsmål om hvorfor det ikke er blitt iverksatt strengere rutiner tidligere, sier Abrahamsen at det er et godt spørsmål som han ikke kan gi noe utfyllende svar på.

— Nå har vi i hvert fall hele Norge i ryggen og jeg tror det som er skjedd, måtte til for å få tilstrekkelig oppmerksomhet rundt problemet, sier han.