Straffedømte utlendinger og folk som har ulovlig opphold eller jukset med identitet, skal i utgangspunktet utvises fra landet, skriver Aftenposten.

Det er det Utlendingsdirektoratet som skal sørge for — men de klarer ikke å håndtere alle sakene de får fra politiet.

Flere gangertidligere har Aftenposten skrevet at kriminelle får være i Norge lenger, fordi UDI ikke klarer å behandle sakene. Men køen av saken blir ikke mindre - snarere tvert imot.

Saksbunken doblet på ett år

Ved inngangen til 2014 ventet 2120 saker på behandling. I løpet av året ble køen av saker nesten dobbelt så lang.

3914 saker var uten avgjørelse hos UDI ved årsskiftet.

Ikke mindre enn 860 av disse lå der for ett år siden også, viser årsrapporten til direktoratet.

Antall saker som har ligget i over ett år har også økt kraftig. Mange av disse er ressurskrevende og vanskelige for UDI, viser direktoratets ferke årsrapport.

Politiet forbereder - UDI behandler ikke

Det er politiet som forbereder utvisningssaker, og sender dem over til UDI. Det skjer etter at utlendingen er tatt for brudd på straffeloven eller utlendingsloven.

Deretter vurderer UDI blant annet om utvisning er en for streng reaksjon i forhold til lovbruddet og tilknytningen til Norge. Ett av momentene som da vurderes er nettopp hvor lenge vedkommende har vært i landet.

Jo lengre tid det går før saken blir behandlet i UDI, jo større er dermed sjansen for at utlendingen får bli.

— Utlendingen kan få sterkere tilknytning til Norge. Det kan føre til at utvisning i neste omgang blir henlagt, sa avdelingsdirektør i UDI Kai Erik Sjøholt da Aftenposten skrev om problematikken i juni i fjor.

Varslet tiltak i juni

Han sa også da at UDI har gjennomført flere tiltak for å håndtere situasjonen. Men siden er det bunkene bare blitt større.

Selv om UDI ifølge sin egen årsrapport har prioritert utvisningssakene, forventer de samtidig at bunken med utvisningssaker vil fortsette å vokse.

«UDI har prioritert utvisningsområdet i 2014 og satt inn mer ressurser på behandling av disse sakene (...) Vi ser likevel at vi langt fra har tilstrekkelig med ressurser til å behandle alle nye utvisningssaker», skriver UDI i sin årsrapport.

Årsaken er at politiet sender over langt flere utvisningssaker som UDI må behandle.Politiet sendte over 9332 utvisningssaker til UDI i fjor, en økning på nesten 3000 saker fra året før.

UDI har dermed behandlet flere utvisningssaker enn i 2013, men ikke nok til holde tritt med alle sakene som kommer inn.

«Vi forventer derfor at antall ubehandlede utvisningssaker vil øke i 2015, og de vil bli eldre», skriver UDI i sin årsrapport.

- Konsekvens av budsjettsituasjonen

Politiet prioriterer utvisningssaker sterkere, og har samtidig fått økte ressurser på utlendingsfeltet.

Imidlertid blir ingen utlendinger utvist uten at UDI har behandlet saken. UDIs budsjett ble kuttet i fjor, hvilket etaten selv mener er årsaken til at flere saker blir liggende.

I årsrapporten er det klar tale til justisminister Anders Anundsen (Frp): UDI mener bevilgningene «ikke er tilpasset UDIs oppgaver og mål. Den manglende måloppnåelsen i 2014 mener vi i stor grad er en konsekvens av denne budsjettsituasjonen», skriver direktør Frode Forfang i årsrapporten.