Andhøy har ikke ønsket å møte til avhør hos politiet, men han har vedtatt forelegget, opplyser politiadvokat Tor Børge Nordmo i Troms politidistrikt.

Det var fra 12. til 22. februar i år at ekspedisjonen «Wild Vikings — The Berserk Expedition» oppholdt seg i Antarktis sør for 60 grader sør. Andhøy ledet ekspedisjonen i seilbåten Berserk. To av medlemmene dro også på firehjulinger innover kontinentet. Til sammen deltok fem menn på ekspedisjonen. Tre av dem er fortsatt savnet.

Norsk Polarinstitutt anmeldte i mars i år Andhøy for brudd på meldeplikt, manglende konsekvensutredning, manglende forsikring, utslipp av miljøskadelige stoffer samt manglende tillatelse til å gå inn i verneområder.

Miljøforskriften for Antarktis ble fastsatt 5. mai 1995. Troms-politiet antar at dette er den første norske straffesaken etter at forskriften trådte i kraft.