Justisminister Knut Storberget (Ap) foreslår å kriminalisere voksne som for eksempel har hatt chattekontakt med barn under 16 år minst to ganger, og som de deretter møter med ønske om å ha sex.

Årsaken til politiledelsens skepsis er at de ikke føler at politiet vil ha en realistisk mulighet til å kunne håndheve en ny straffebestemmelse på dette området, skriver Dagbladet.

Visepolitimester Sveinung Sponheim skriver i et brev til Politidirektoratet at politiets mulighet til å avdekke slik atferd anses som nesten hypotetisk.

– For politiet blir det et problem at det vil skapes en forventning om at politiet skal kunne gripe inn og straffeforfølge i langt større grad enn det som er realistisk, skriver han.