— Vi har nå slettet opplysningene slik Personvernnemnda har vedtatt. Men vi mener dette er en avgjørelse som har ganske stor prinsipiell betydning, sier Ketil Haukaas, assisterende sjef i Kripos.

Politiet har argumentert kraftig mot å slette opplysningene om Hans Jørgen Strøm . Kripos er bekymret for at Datatilsynet mangler kompetanse til å overprøve politiets vurderinger av hvilke opplysninger man har behov for å lagre.

Politiet kaller Datatilsynets saksbehandling for «uforsvarlig». Kripos mener tilsynet utelukkende har hørt på mannens fremstilling av saken, uten å bry seg om politiets saklige behov.

— I denne saken møtes to viktige hensyn, nemlig samfunnets behov for beskyttelse og personvern, sier Haukaas.

Han viser til flere eksempler på viktige opplysninger fra saker som er henlagt, men som politiet mener absolutt bør lagres. Det finnes saker hvor overgrep mot mindreårige blir henlagt fordi forbryteren var strafferettslig utilregnelig. Likevel bør politiet kunne lagre opplysningene, slik at for eksempel ikke risikerer å gi vedkommende politiattest som gir adgang til å jobbe med barn.

— Vi ser frem til en debatt om disse spørsmålene når vi nå skal få en ny politiregisterlov, sier Haukaas.