TV 2 brakte tirsdag kveld flere detaljer fra den hemmeligstemplede politirapporten som de har fått tilgang til. Rapporten beskriver ifølge kanalen en urovekkende utvikling innenfor den private sikkerhetsbransjen i Norge.

Ifølge TV 2 ledes selskaper som opererer innen bransjen, av personer med kriminelt rulleblad som har tette bånd til kjente nasjonale og internasjonale kriminelle nettverk. Flere av selskapene har en paramilitær struktur og de har både tilgang til og bruker militære automatvåpen og sprengstoff.

Svært mange av dem som jobber i selskapene har bakgrunn fra politiet og Forsvarets spesialgrener, og de tar oppdrag både i Norge og i utlandet.

Norsk politi mener sikkerhetsselskapene er i stand til å utføre grov og alvorlig kriminalitet, som væpnet anslag mot pengeinstitusjoner, pengetransporter og fengsler, samt anslag mot sentrale institusjoner, installasjoner som telenett og strømforsyning, eller mot personer innenfor politikk, samfunns— og næringslivet.

Ifølge TV 2 mener politiet at selskapene kan knyttes til ulovlig avlytting og overvåking, bruk av vold, trusler og til og med drap.

NTB