– Retten har lagt vekt på de opplysninger politiet har samlet inn. Dommen understreker at vi har foretatt en god og grundig etterforskning i denne saken, sier etterforskningsleder Ernst K. Rossebø i Rogaland politidistrikt til NTB.

– Betyr det at dere er fornøyd med dommen?

– Vi er fornøyd i den forstand at vi har fått medhold i at vi har gjort en god jobb, sier Rossebø.

Etterforskningen av norgeshistoriens største ran fortsetter for fullt uavhengig av den rettslige behandlingen av saken. Om dommen vil inneholde nye holdepunkter etterforskerne kan gripe fatt i, mener Rossebø det er for tidlig å si noe om.

– Først må vi få tid til å studere dommen. Den er jo på nesten 400 sider, sier etterforskningslederen.