I en kontrollert studie ble et utvalg psykologer og politifolk bedt om å anvende sine metoder på 71 fireåringer.

I gjennomsnitt brukte ekspertene 35 minutter på avhøret av hvert barn. Men psykologene brukte langt mer av denne tiden på utenomsnakk og avsporinger enn hva politiet gjorde. Politiet fikk nesten dobbelt så mye korrekt informasjon av barna, skriver Aftenposten.

Urovekkende

Barnepsykolog og forsker Annika Melinder mener ingen av metodene som brukes under vitneintervjuer med barn er gode nok og betegner situasjonen som urovekkende.

-Av de metodene som brukes, bør vi sette størst spørsmålstegnet ved observasjonsmetoden. Er den til mer forvirring enn til gagn, spør forskeren som selv har drevet klinisk arbeid siden 1990 og vært sakkyndig i barnevernssaker i sju år. I sitt doktorarbeid håper hun å komme frem til nye metoder innenfor feltet.

Enda flinkere

-Etter å ha levd med en viss skepsis fra andre fagmiljøer er det hyggelig å høre at man er på rett vei. Det viser også den tillit myndighetene har gitt oss ved å bruke politiet i avhør av barn, sier Inger-Lise Brøste Fossnes i Follo politidistrikt til Aftenposten.

Fossnes, som har åtte års erfaring med barneavhør, legger imidlertid ikke skjul på at også hennes faggruppe kan bli flinkere til å avhøre både voksne og barn. I dag har Politihøgskolen avsatt noen få uker til undervisning i vitneavhør av barn. Pensumet kunne gjerne bli utvidet, mener Brøste Fossnes.

(NTB)