Ordren som gikk ut over nødnettet til politifolkene som befant seg i Oslo om ettermiddagen 22. juli, har tidligere ikke vært kjent.

For politifolkene som var på vakt ble beskjeden om å bruke «alle nødvendige midler» for å stanse folk i politi— eller vekteruniform oppfattet som dramatisk, skriver Aftenposten.

Opplysningene kommer fram i politiloggen som nå skal oversendes 22. juli-kommisjonen og bistandsadvokatene.

Innholdet i politiloggen er hemmelig, men Martin Strand, som er leder for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, bekrefter at det ble gitt en slik ordre.

— Hvis noen forsøkte å passere sperringene uten å identifisere seg, skulle de stoppes, sier han.

Dette skulle skje med «alle nødvendige midler», men det innebærer ikke nødvendigvis bruk av skytevåpen, understreker han.

— Det er andre måter å stoppe folk på enn å skyte dem, sier Strand.