Departementet åpner for at politiet lokalt i en konkret situasjon kan varsle barnehager, skoler, barne— og ungdomsforeninger, hybelverter og privatpersoner, skriver Dagbladet.

I utgangspunkt har politiet taushetsplikt når det gjelder opplysninger om en persons seksuelle legning og eventuelle tidligere, straffbare forhold. Skal regelen fravikes, må tre vilkår være til stede, skriver Justisdepartementet i et rundskriv til landets politimestre, Kriminalomsorg i frihet og Politidirektoratet.

For det første må det foreligge objektive holdepunkter som gir en rimelig grunn til å frykte at en lovovertredelse kan bli begått. For det andre må varsling være nødvendig for å forebygge lovovertredelsen. Til sist må varslingen ikke virke uforholdsmessig overfor den varselet gjelder.NTB