Dermed er etterforskningen av brannårsaken kommet ett skritt videre.

Politiet startet tirsdag formiddag letingen etter tekniske spor. Da var branntomta blitt så mye avkjølt at det var mulig å gå inn i området.

Sjefingeniør Hans Kristian Madsen fra Direktoratet for brann— og elsikkerhet (DBE) gjennomførte samtidig en serie møter i Trondheim, for å innlede den granskingen som direktoratet skal foreta etter brannen.

Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen i DBE sier til NTB at han regner med at en rapport om denne granskingen kan være klar i løpet av februar 2003.

Tekniske spor

Politiavdelingssjef Geir Olav Granbo ved Sør-Trøndelag politidistrikt sier til NTB at politiet først og fremst er interessert den frityrgryta der brannen startet på restaurant News.

I løpet av tirsdag fant brannetterforskerne to gryter i branntomta. Hvilken som er av størst interesse blir trolig klarlagt ved den videre etterforskning. Politiet håper at gryta der brannen startet, inneholder tekniske spor som kan gi mer detaljerte opplysninger om brannårsaken. I en reportasje i Adresseavisen tirsdag blir det antydet at en termostatfeil kan ha vært årsak til at fettet i frityrgryta tok fyr. Politiet har ennå ikke foretatt undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte denne teorien.

Brannen i Trondheim lørdag ødela hele den gamle trebebyggelsen i kvartalet mellom Dronningens gate, Nordre gate, Thomas Angells gate og Søndre gate.

Gransking

Representanten fra DBE, Hans Kristian Madsen, startet sitt arbeid i Trondheim med et møte på Norges branntekniske laboratorium, for å avklare arbeidsfordelingen mellom dette laboratoriet og DBE. Norges branntekniske laboratorium skal foreta en vurdering av brannen på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat.

Møteprogrammet for DBEs utsending i Trondheim omfatter også møter med politiet, brannsjef Gunnar Aadne Solbakken og andre sentrale personer i Trondheim brannvesen. Videre er DBE interessert i å komme i kontakt med eierne av de nedbrente bygningene, sier Finn Mørch Andersen.

Brannberedskap

Finn Mørch Andersen sier til NTB at DBE er "veldig opptatt av hva som er gjennomført av forebyggende tiltak". Og han kommer med en rekke spørsmål som DBE gjerne vil ha svar på:

— Hva var i bygningene av aktive slokkingsmidler som sprinkleranlegg? Hva fantes av seksjonerte vegger? Hvilken kompetanse hadde personalet til å håndtere en frityrkoker? Hva slags opplæring hadde de fått, og hva slags brannvernutstyr var tilgjengelig?

Straffebestemmelse

Finn Mørch Andersen gjør oppmerksom på at det på dette området er lovbestemmelser som skal overholdes. Han understreker samtidig at det er viktig å skille mellom DBEs gransking av brannen og politiets etterforskning av eventuelle lovbrudd.

Brann- og eksplosjonsvernloven har en bestemmelse som sier at eiere av bygninger plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense branner, eksplosjoner og andre ulykker.

Loven inneholder også en straffebestemmelse som kan medføre bøter eller inntil tre måneders fengsel.

(NTB)