— Vi har registrert denne saken gjennom mediene, og vurderer forholdet som er beskrevet som straffbart. Vi har derfor besluttet å igangsette etterforskning rundt dette forholdet, opplyser politijurist Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt til NRK.

Mandag fortalte Jørgen Johansen til Dagbladet at han siden 1980-tallet hadde hjulpet flyktninger inn i Norge.

Johansen er nordmann utflyttet til Sverige. Han driver med fredsmekling for ulike organisasjoner og er ansatt ved Senter for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø.

Han fortalte at han gjorde dette gratis for å hjelpe folk i nød.

(NTB)