— Vi konstaterer at det skulle ha foreligget eksporttillatelse og importtillatelse, og at det ikke forelå, sier distriktssjef Odd Arne Kristiansen ved Oslo Tolldistrikt til Nettavisen.

Saken blir nå etterforsket av Romerike politidistrikt, som sier at de vil finne ut hva som er fakta og hvilke lovregler som gjelder for området.

Ingen kommentar fra Bondevik

Statssekretær Gunnar Husan ved Statsministerens kontor sier til NTB at Bondevik ikke vil kommentere saken.

— Han vil ikke kommentere en sak som er under etterforskning, sier Husan.

Truet dyreart

Tollvesenet slår fast at Bondevik brøt CITES-bestemmelsene om handel med truede dyrearter da han tok med seg to støttenner fra Nigeria og en elfenbenskrukke fra Mosambik etter sitt Afrika-besøk i februar 2000.

Tollvesenet anmelder vanligvis ulovlig innførsel av elfenben, men valgte denne gang å sende saken over til politiet uten noen egen vurdering utover at elfenbenet er innført ulovlig.

(NTB)

UNDER ETTERFORSKNING: Statsminister Kjell Magne Bondevik er satt under politietterforskning.
Foto: Scanpix