Politiet lover at publikum for det meste skal få bevege seg uten hindringer i hovedstadens sentrumsgater under presidentbesøket.

Adgangskontroll

Men områdene rundt Grand Hotel der Obama skal bo, vil bli spesielt avsperret. Det samme blir steder han skal besøke. Der vil politiet holde vakt ved sperringene og gjennomføre adgangskontroll

Alle som vil inn på områder hvor politiet har vakthold, må med få unntak være forhåndsgodkjent for adgang – enten gjennom invitasjon eller ved akkreditering.

Politiet lover at publikum også skal få lov til å oppsøke forretningene som ligger innenfor sperringene i kvartalet ved Grand Hotel, men alle blir først nødt til å passere en adgangskontroll. Der vil de bli sluset til butikken eller forretningene de har tenkt seg til. Etter endt butikkbesøk må de igjen passere adgangskontrollen for å komme ut av området.

1500 personer sikkerhetssjekket

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt sier at politiet har sikkerhetsundersøkt drøyt 1500 personer i forbindelse med besøket. Drøyt 3000 personer er akkreditert.

– Et fåtall som ikke har hatt bopel i Norge i fem år eller mer har blitt avvist, samt enkelte med et rulleblad som ikke kan godkjennes ut fra sikkerhetshensyn, sier Fredriksen til NTB.

Han understreker at dette ikke gjelder mindre forhold som er irrelevante for sikkerheten.

Politiet opplyser at det i tillegg til sperringer vil bli satt opp gjerder som skiller veibane fra fortau i noen av sentrumsgatene.