Ifølge målloven skal landsdekkende statsorgan veksle mellom begge målformer i rundskriv, kunngjøringer og annen informasjon, slik at ingen målform blir brukt mindre enn 25 prosent.

Det samme gjelder på internett.

Alle skjema fra statsorganet skal finnes på begge målformer.

Nå har Norsk språkråd sett seg lei på at Politiet ikke bare slurver med dette, men at de bryter loven konsekvent.

Språkrådet har undersøkt alle publikasjoner som Politidirektoratet ga ut i 2004, og i et brev til Politidirektoratet sendt for en drøy uke siden forteller Språkrådet om resultatet:

  • Null prosent nynorsk på publikasjoner på under ti sider.
  • Null prosent nynorsk på publikasjoner over ti sider.
  • Null prosent nynorsk på nettsidene.
  • Skjema fantes ikke på begge målformer.

Språkrådet foreslår tiltak Politidirektoratet kan iverksette for å skjerpe seg, blant annet kurs i nynorsk for de ansatte eller bruk av språkkonsulenter.

Språkrådet tipser også om plakaten «Målvett for sentrale statsorgan», som Politidirektoratet kan få fritt tilsendt.