En rapport fra Kripos viser også at de kriminelle miljøene her i landet tar i bruk grovere skyts. I 2002 og 2003 ble til sammen 120 maskinpistoler beslaglagt. I 1980 var antallet sju.

— Vi ser at det i kriminelle miljøer er en viss tilgang på utenlandske våpen som helt klart ikke har vært vanlige i Norge tidligere, sier politioverbetjent Leif Øren hos Kripos til Dagsavisen. Han viser til at maskinpistoler flere ganger er brukt under ran her i landet de senere år.

Skytevåpen som beslaglegges av politiet oversendes Kripos for kriminalteknisk undersøkelse. Enkelte av de beslaglagte våpnene har vært brukt til drap, ran og annen grov kriminalitet, mens andre våpen er beslaglagt ved ransaking av boliger og biler i forbindelse med etterforskning av andre forhold.