Det sier Arild Smedsvik, fungerende avdelingssjef på Ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

– Men samtidig har vi inntrykk av at det brukes sterkere stoffer enn tidligere i en del yngre miljøer. De er ikke mange, men det er sterkt bekymringsfullt. Vi snakker om ungdom helt ned i 13–14-årsalderen, sier han.

Når det gjelder hasjbruk er Smedsvik positiv til statistikken, men mener samtidig at om bruken går ned, ser det ut til at aksepten går opp.

– Vi ser at det blir vanligere at mange aksepterer cannabisbruk uten at de selv bruker det. Det er helt vanlig at de sitter sammen på de samme festene.

Smedsvik er glad for at dagens ungdom også får positiv lys kastet på seg.

– Veldig ofte blir fokuset rettet mot den lille gruppen som sliter og som virkelig ruser seg mye. Men som sagt er de fleste ungdommene veldig bra og det er ikke blitt verre de siste årene, sier Smedsvik.

– Av og til får man jo inntrykk av at ungdommene raver rundt og er på fylla hver helg. Men det stemmer ikke for den store majoriteten.