Fengslingsmøtet i Stavanger tinghus startet rett etter klokken 14 torsdag, og forhørsretten behandler nå begjæringen om lukkede dører.

Politiet vil be om at 23-åringen fengsles for fire uker med brev— og besøksforbud.