Antallet saker med telefonavlytting var «i underkant av 290», og romavlytting ble benyttet i færre enn fem saker, opplyser Riksadvokaten, som ikke ønsker å oppgi eksakte tall.

– Det er ingen tvil om at mulighetene for å bekjempe organisert kriminalitet ville bli vesentlig forringet dersom politi og påtalemyndighet ikke kunne benytte kommunikasjonskontroll i sitt arbeid, skriver Busch i pressemeldingen.