Det er pårørende etter én av de drepte på Utøya, som har anmeldt politiet for tjenesteforsømmelse på grunn av den sene pågripelsen av Anders Behring Breivik.

— Det fremgår av granskingskommisjonens rapport at politiet kunne kommet tidligere til Utøya. Anmeldelsen berører en sentral del av kommisjonens gjennomgang, sier advokat Paal Henrich Berle, leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Vest-Norge.

Det er hans avdeling som har fått ansvaret for å vurdere om det skal settes i gang etterforskning av politiet etter 22. juli-aksjonen. Spesialenheten mottok anmeldelsen tirsdag. I tillegg gjør avdelingen undersøkelser på eget initiativ.

— Vi har opprettet en gruppe på tre personer som gjennomgår kommisjonens rapport. Vi har fått frist til 1. november med å vurdere om det skal settes i gang etterforskning, sier Berle.

Han understreker at en konklusjon kan komme tidligere.

— Dette er en prioritert sak. Det er et omfattende materiale og mange spørsmål som skal vurderes. Foreløpig er det helt åpent om det vil bli åpnet etterforskning med tanke på å avdekke straffbare forhold, sier Berle.Leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Trond Henry Blattmann, sier han ikke kjenner til om det kommer flere anmeldelser fra pårørende.