Borgarting lagmannsrett avgjort tidligere i dag at Maria Amelie kan slippes fri fordi det ikke er fare for unndragelse.

Løslatelsen kommer trolig til å skje mandag ettermiddag, bekrefter hennes advokat, Brynjulf Risnes, overfor NTB.

— Dette var ikke uventet da vi har vært sterkt uenig i at det var noen unndragelsesfare, sier advokaten.

Maria Amelie kan nå bevege seg fritt i tiden frem til hun skal bli uttransportert, men hun har daglig meldeplikt.

Lagmannsretten begrunner avgjørelsen med at Maria Amelie er en offentlig kjent person som vanskelig kan skjule seg. Lagmannsretten slutter seg også til at saken har vært kritikkverdig håndtert.

— Håndteringen av saken, særlig tid og sted for pågripelsen, er av mange oppfattet å ha vært uten fingerspitzgefühl eller musikalitet, heter det i rettens kjennelse.

Maria Amelie ble varetektsfengslet fredag, men anket avgjørelsen på stedet.

Nå er det altså politiets utlendingsenhet som anker.