Sveinung Berg Bentzrød

Gunnar Magnus

Atle Karlsvik har siden begynnelsen av november vært permittert fra sin stilling som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben. Forsvaret sendte da ut en melding om at han var mistenkt for økonomisk mislighold og ureglementert bruk av Forsvarets ressurser.

Siden den tid har en gruppe i forsvarsstaben gjennomgått Karlsviks økonomiske disposisjoner. Samtidig har Hordaland politidistrikt vurdert en mulig tiltale.

Politiet har ennå ikke gått offentlig ut med noen konklusjon. Men Aftenposten erfarer at Forsvaret og Forsvarsdepartementet underhånden er gjort kjent med at politiet, overfor statsadvokaten, vil innstille på tiltale av Karlsvik.

Til kongen i statsråd

Forsvaret har allerede oversendt departementet sin interne granskningsrapport om admiralen. VG opplyste i går at Forsvarsstaben innstiller på at Karlsvik avskjediges, fordi han har brutt sine tjenesteplikter og begått økonomiske misligheter. Men Forsvaret vil ikke frigi granskningsrapporten, under henvisning til at det dreier seg om en personalsak.

Karlsvik er embetsmann, utnevnt av kongen i statsråd. Det betyr at han også må avskjediges av kongen i statsråd. Han tilhører neppe den gruppe embetsmenn Grunnloven definerer som «uavsettelige», og som bare kan avsettes ved dom.

Saksbehandlere ved juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet har løpende assistert Forsvarsstaben i denne saken. Forsvarsdepartementets ledelse er, etter det Aftenposten kjenner til, informert om rapporten fra Forsvarsstaben.

Vil ikke kommentere

Da Karlsviks reiseregninger for 2001-2005 ble frigitt av Forsvaret i slutten av november i fjor, kunne Bergens Tidende opplyse at de omfattet et bredt spekter av aktiviteter, som golfspill, blomsterkjøp, innkjøp av sengetøy og Tivoli-besøk.

Det har også blitt skrevet at Karlsvik skal ha fått Forsvaret til å dekke fødselsdagsfest for sin kone, og at han fikk betalt en privat golfreise til Spania. På tokt med skoleskipet Statsraad Lemkuhl til det karibiske hav har han fått refundert utgifter til strandliv sammen med forsvarsministeren.

Verken Karlsvik selv eller hans advokat Dag Steinfeld i Bergen ønsket i går å kommentere saken.

Det var Økokrim som anbefalte Forsvaret å oversende saken til politiet. En innstilling fra Hordaland politidistrikt har lenge vært varslet og vil trolig foreligge førstkommende uke.

Da Karlsvik-saken sprakk i november i fjor, konstaterte sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Arne Bård Dalhaug, at Karlsvik hadde begått et alvorlig tillitsbrudd. Han gikk også langt i å slå fast at det forelå uheldige, økonomiske disposisjoner.

Da Aftenposten i går konfronterte Dalhaug med uttalelsene, sa han at han og Forsvaret ikke ser noen grunn til å trekke seg på verken uttalelser eller noe annet under prosessen med Karlsvik-saken.

AFTENPOSTEN/BERGENS TIDENDE