– Problemet med psykisk ustabile personer har de siste årene vært økende, sier sjef for Den Kongelige Politieskorte (DKP), Derek Strøm-Normann, til VG.

Han vil ikke kommentere konkret om disse personene er farlige, men sier at det alltid finnes noen som har vilje og evne til å gjennomføre planene sine.

DKP vil ikke oppgi noe tall på antall personer eller hendelser. Det vil heller ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PSTs fungerende informasjonssjef Anne Martens opplyser at det stort sett er enkeltstående personer med psykiske problemer som utgjør en trussel mot norske myndighetspersoner.

– Ofte er det snakk om personer med psykiske lidelser, ja, eller personer som på bakgrunn av ekstreme oppfatninger ønsker å true eller ramme en offentlig person de har identifisert som en motstander, sier hun.

Martens opplyser at antall trusler har vært økende de siste årene.

– En av årsakene er nok den økende personfokuseringen i mediene. Denne bidrar til å synliggjøre myndighetspersonene, sier hun.

Prinsesse Märtha Louise er blant disse personene. Uønsket oppmerksomhet fra psykisk ustabile personer er en av grunnene til at politiet nå har satt opp et gjerde rundt eiendommen hennes i Lommedalen. Gjerdet er 2,5 meter høyt og nærmere 400 meter langt. I tillegg har politiet iverksatt flere andre moderne sikringstiltak for å beskytte prinsessen og hennes familie.