2.392 trafikanter fikk en reaksjon fra politiet i forbindelse med for høy fart. Antallet reaksjoner knyttet til trafikkfarlig adferd økte med 40 prosent, ifølge Utrykningspolitiet (UP).

247 bilførere ble anmeldt, en økning på 10 prosent fra i fjor.

Antall forenklede forelegg økte fra 1.866 til 2.267, og det ble tatt dobbelt så mange førerkort for ruspåvirkning i årets påske.

Forklaringen på utviklingen kan være at UP i år intensiverte kontrollen på utsatte veistrekninger. I tillegg var påsken senere i år enn i fjor. Politiet kontrollerte omtrent samme antall biler som i fjor.

– Flere tørre asfaltveier kan ha innbudt til høyere fart, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård.

På den annen side kan det virke som om folk er blitt flinkere til å holde bilene sine i orden. Det ble registrert over 30 prosent færre tekniske feil, ifølge politiet.