Politiadvokat Christian Hatlo er bekymret for at lørdagens publisering av bilder av Anders Behring Breivik tilbake på Utøya vil komme til å påvirke avhørene av de mange fornærmede.

Bildene viser blant annet Behring Breivik ta ladegrep på øyen.

— Det vil selvfølgelig alltid være en fare for at vitner blir påvirket. Vi synes det var uheldig at bildene av avhøret på Utøya ble trykket i VG, sier Hatlo til aftenposten.no.

Politiet bestemte mandag at de ikke ville frigi egne bilder fra Utøya-avhøret, med blant annet muligheten for vitnepåvirkning som begrunnelse.

VG ble kraftig kritisert både av bistandsadvokater i saken, samt Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund som sa han ikke ville ha publisert flere av bildene.

VGs sjefredaktør Torry Pedersen forsvarer bildebruken med at avisen valgte et mindre dramatisk bilde som forsidebilde, og at leserne selv kunne velge hvorvidt de ønsket å kjøpe avisen denne dagen.

Pedersen har også vist til at bildene er viktig dokumentasjon fra hendelsene på Utøya.

Vanskelig koordineringsjobb

Representanter fra alle landets politidistrikter var i forrige uke i Oslo for å koordinere avhør av overlevende fra Utøya. De overlevende skal avhøres i politidistriktet de bor i, før innholdet i avhørene blir videreformidlet til Kripos.

— Det er svært ressurskrevende og noe av det høyest prioriterte. Flere politidistrikt er i gang, andre er i forberedelsesfasen, sier politioverbetjent og fungerende etterforskningsleder for 22/7-enheten, Grete Lien Metlid.

En ringerunde til syv politidistrikt, viser at det meste av arbeidet gjenstår.

I Agder, Asker og Bærum og Sør-Trøndelag er det tilsammen 101 fornærmede fra Utøya som ikke er avhørt. Fem av de fornærmede er under 16 år og skulle egentlig vært avhørt innen to uker etter hendelsen.

Heller ikke i Haugaland og Sunnhordland, Sogn og Fjordane og Salten er avhørene av de til sammen 20 overlevende i gang. Politidistriktene er i forberedelsesfasen og vil starte avhørene denne eller neste uke. I Troms politidistrikt er de imidlertid i gang.

Kvaliteten svekkes

— Vi gjør vårt ytterste for å unnagjøre dette fort og har satt ned en egen gruppe til dette. I overkant av 30 fornærmede skal avhøres og flere er allerede avhørt, sier politimester Truls Fyhn i Tromsø.

Politiet får viktige opplysninger fra fornærmede og responsen er god, ifølge etterforskningsleder Metlid.

— Det viktigste nå er å få dette gjennomført før det skal gjennomgås, bearbeides, analyseres og settes i sammenheng med andre opplysninger.

- Hvordan vurderer dere kvaliteten på avhør som blir gjennomført flere uker etter hendelsene?

— Det er klart at det er på grunn av kvaliteten at vi er opptatt av å få gjennomført dette så raskt som mulig. Det er heller ikke mulig å unngå at medier omtaler saken og vitner leser og uttaler seg til medier. Derfor prioriteres dette, sier Metlid.

Tar hensyn

Metlid har ikke oversikt over totalt antall fornærmede i Regjeringskvartalet. 169 er registrert på fornærmedetelefonen, og 51 er avhørt. I tillegg til de som har registrert seg via fornærmedetelefonen kommer ansatte i departementene som befant seg i kvartalet da bomben smalt.

Flere politidistrikter forklarer mangelen på avhør av Utøya-overlevende med ferieavvikling. Men i Sør-Trøndelag tar de også andre hensyn.

— Det har også med at fornærmede skal få hendelsene litt på avstand og vi vil vente til neste uke etter at de i helgen har vært tilbake på Utøya, sier Geir Olav Granbo, seksjonsleder etterforskning ved Sør-Trøndelag politidistrikt, som har ca. 60 fornærmede som skal avhøres.

Behring Breivik er ikke avhørt siden Utøya-besøket, men det vil være nye avhør av ham denne uken.

— Tema for avhørene er detaljer og forbindelser opp mot eventuelle medvirkere, sier Hatlo.