— Da vi mottok melding om skytingen på Utøya rykket vi umiddelbart ut med egne mannskaper. I tillegg ba vi om bistand fra Beredskapstroppen i Oslo, som er spesialtrent til å håndtere væpnede oppdrag, forteller Hammer.

Hun sier hun har forståelse for at de som opplevde skytingen og deres pårørende synes det tok tid før politiet kom.

— Minuttene blir lange for de involverte i en slik situasjon. Jeg ber likevel om forståelse for at det tar tid å sende ut en væpnet innsatsstyrke. Mannskaper skal varsles, de skal iføre seg verneutstyr, bevæpne seg og ta seg ut til området, forklarer politimesteren.

— Tidligere i dag har det kommet informasjon om at politiet mottok første melding klokken 17.02. Det er ikke riktig, sier Hammer.

Ifølge Hammer, fulgte politiaksjonen på Utøya følgende tidslinje.

17.27: Melding om skyting på Utøya til Nordre Buskerud politidistrikt.

17.30: Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt mottok melding om skyting på Utøya.

17:38: Oslo politidistrikt mottar bistandsanmodning fra Nordre Buskerud politidistrikt.

17:52: Første politipatrulje ankommer området — må vente på egnet båt.

18:03: Melding om at båt var på vei.

18:09: Beredskapstroppen til stede på fastlandet.

18:25: Beredskapstroppen gikk i land på Utøya.

18:27: Gjerningsmannen pågripes.

Politiet opplyser at de fortsatt ikke hvor lenge skytingen på Utøya pågikk. Fungerende politimester i Nordre Buskerud, Sveinung Sponheim, sa på en pressekonferanse på politihuset søndag at tidsmomentet fortsatt ikke er avklart.

Han sa at dette blir avklart gjennom vitneavhør av dem som opplevde skytingen på Utøya.