Politidirektoratet sendte torsdag ut et nytt rundskriv om politiets pågripelser og transport, blant annet som en følge av Obiora-saken. Politidirektoratet skriver at de er kjent med fire tilfeller av kvelningsdød som følge av at politiet har benyttet halsgrep, og i noen tilfeller mageleie, i forbindelse med pågripelser.

– Vi er kjent med fire saker hvor en slik pågripelse dessverre har skapt uønskede hendelser med tanke på skade, sier politimester Oddbjørn Mjølhus i Politidirektoratet til NTB.

Les også: Riksadvokaten ber om mer etterforskning i Obiora-saken

Kun i nødverge

Direktoratet betegner dødsfallene som uønskede og tragiske hendelser. I rundskrivet kommer de med presiseringen, som skal bidra til at slike hendelser ikke skjer igjen.

Halsgrep er ifølge direktoratet et grep som kan ha svært alvorlige konsekvenser, og skal kun benyttes i nødverge. Mageleie skal kun benyttes i situasjoner der det er absolutt nødvendig for å få kontroll på en kjempende person og ingen andre virkemidler er tilgjengelig. Når håndjern er påsatt skal mageleiet opphøre.

– Politiet må har et vidt spekter av virkemidler når det er krevende situasjoner som skal håndteres. Halsgrep er farlig og skal brukes med varsomhet og bare i situasjoner hvor ikke andre virkemidler som kan brukes for å få kontroll, sier Mjølhus

Tildekking forbudt

Direktoratet skriver at transport av bevisstløse personer fortrinnsvis skal skje i ambulanse. Tildekking av hode eller ansikt skal ikke forekomme.

En lærbok om arrestasjonsteknikk er laget og vil bli brukt i utdanningen av nye politifolk. Men også ute i politidistriktene vil rutinene om politigrepene bli frisket opp.

– Vi skal gjennomføre en vedlikeholdsutdanning – både i regi av Polithøgskolen og rundt i politidistriktene i år og neste år, sier Mjølhus.

Fra en demonstrasjon etter Obiora-dødsfallet tidligere i vår.
Solum, Stian Lysberg