Politidirektoratets rapport «Tendenser i kriminaliteten – utfordringer i Norge 2007-2009» er ikke lystig lesning. Politiet selv er bekymret for hva framtiden vil bringe.

Siden 1993 har voldskriminaliteten økt med 50 prosent.

— Volden blir grovere

– Den største bekymringen er at volden blir grovere, og at vold i nære relasjoner fremdeles i stor grad er et skjult fenomen, sier politidirektør Ingelin Killengreen til Aftenposten.

Noe av det som trekkes fram i rapporten, er den sterke økningen i antall anmeldte tyverisaker begått av statsborgere fra Polen og Baltikum. I 2006 ble det registrert nær 2.350 saker hvor litauiske statsborgere var mistenkt eller siktet. Det er en økning på 112 prosent fra 2002. Killengreen mener vi må regne med dette fenomenet en stund fremover, som følge av vanskelige økonomiske forhold i landene hvor gjengene kommer fra.

Fokus på menneskehandel

– Organisert kriminalitet er kommet for å bli, og vi må forvente en økning. Det er en konsekvens av åpnere grenser. Før holdt folk seg stort sett i sine egne land, sier Killengreen.

Politidirektøren vil stanse østeuropeiske tyveribander med nye etterretningsverktøy. Hun vil også sette en stopper for menneskesmuglere.

– Det er grunn til den aller største årvåkenhet i forhold til menneskehandel. Vi har grunn til å frykte at markedet i Vest-Europa er meget stort, og det er mange profesjonelle aktører, sier Killengreen.

MØRKE UTSIKTER: - Den største bekymringen er at volden blir grovere, og at vold i nære relasjoner fremdeles i stor grad er et skjult fenomen, sier politidirektør Ingelin Killengreen.