Politibetjentens samboer har ved flere anledninger blitt «påført fysiske skader og smerter», heter det i politimester Per M. Marums orientering til Politidirektoratet.

Politimesteren betegner ifølge Adresseavisen saken som «av alvorlig karakter», og gjør det klart at mannen kan miste jobben ved lensmannskontoret der han er ansatt.

– Det lokale ansettelsesrådet har vedtatt å suspendere betjenten i inntil seks måneder i henhold til tjenestemannsloven, sier personalsjef Harald Sølberg ved Sør-Trøndelag politidistrikt til avisen.

Saken er nå oversendt til statsadvokaten i Trøndelag, som har bestemt at Nord-Trøndelag politidistrikt skal etterforske den som en settesak.

Politimannen stiller seg helt uforstående til disiplinærsaken, opplyser hans advokat Tom Solberg.

– Suspensjonen er påklaget. For meg virker det som om han er suspendert for sikkerhets skyld i påvente av etterforskning. Slik jeg kjenner saken vil jeg bli forbauset om den ikke blir henlagt relativt raskt, sier Solberg.