Mange andre offentlig ansatte som i sitt arbeid har kontakt med barn og ungdom, må legge fram politiattest som viser at de ikke er dømt for overgrep mot mindreårige.

Men dette kravet gjelder ikke prester og kirkelig ansatte, og det bør det gjøre, mener en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur— og kirkedepartementet, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå.

«Svært mange prester vil i sitt arbeid ha utstrakt kontakt med barn og unge i forbindelse med konfirmantarbeid, leirarbeid, barnegrupper og lignende, og vil i forbindelse med sjelesorgsituasjoner komme i kontakt med mennesker i en sårbar livssituasjon. Beskyttelse mot seksuelle overgrep for alle som er i kontakt med Den norske kirke er et svært viktig formål,» skriver arbeidsgruppen i et forslag til nye kvalifikasjonskrav for prester som nå er ute på høring.

Flere biskoper støtter forslaget, og Presteforeningen avviser det ikke.

Men lederen for Presteforeningen, Ingeborg Midttømme, mener likevel at prosessen fram til ordinasjon av en prest i seg selv er en kvalitetssikring.

Under ordinasjonen avlegger presten også fire løfter til biskopen. Ett av dem er å leve etter Guds ord, sier hun.