Den ansatte kopierte de omstridte Muhammed-tegningene i et stort antall og spredte dem rundt i PUs lokaler. Det vakte sterke reaksjoner fra både muslimer og ikke-muslimer ansatt ved PU da de kom på jobb 8. og 9. februar og så karikaturtegningene, skriver VG.

Fortsatt er det ingen som vet hvem som kopierte tegningene. Det var først en uke senere at ledelsen ble varslet av en av de ansatte. De ansatte fikk munnkurv om hendelsen.

17. februar ble saken oversendt til Spesialenheten for politisaker. Hensikten var å avklare spørsmålet om det var begått en straffbar handling eller ikke. Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, opplyser at de mottok saken om at en ansatt i PU hadde lastet ned bildene fra nettet og deretter spredt dem. PU har vurdert saken, og funnet ut at det ikke er grunn til å igangsette etterforskning for en straffbar handling. PU må selv avgjøre om det er begått grov uforstand i tjenesten eller om det var en uklok handling, mener Presthus.

PUs sjef Arne Jørgen Olafsen opplyser at det vil få konsekvenser for vedkommende dersom de får bevist hvem som står bak handlingen.