Politiinspektør Ernst K. Rossebø i Rogaland politidistrikt sier at gruppen skal bestå av folk på tvers av etatene og tre sammen etter behov.

– Dette blir et viktig ledd i kampen mot menneskehandel. For vi antar at det finnes organisert menneskehandel også her i Rogaland, sier Rossebø til Stavanger Aftenblad.

Tidligere har politiet i Sør-Trøndelag avdekket store menneskehandelnettverk.

Under et seminar om menneskehandel i Stavanger tirsdag, sa politistasjonssjef Ove Sem i Sør-Trøndelag politidistrikt at de har hjulpet til sammen elleve ofre for menneskehandel.

– Vi har hatt fellende dommer, og vi har brukt enorme ressurser. Men så har også kampen mot prostitusjon og menneskehandel fått topp prioritet hos oss, sa Sem.