Politiaksjonen ble gjennomført av gjengprosjektet ved Oslo politidistrikt. Aksjonen ble rettet mot en rekke personer og adresser som kan knyttes til ledersjiktet av et kjent gjengmiljø, skriver politiinspektør Iver Stensrud ved seksjon for organisert kriminalitet i en pressemelding.

Ifølge politiet synes personene over tid å ha hatt tilgang til økonomiske midler som ikke samsvarer med deres oppgitte inntekter. Politiet har innhentet beslutning fra Oslo tingrett for blant annet å sikre verdier for fremtidige inndragningskrav.

— Aksjonen er ledd i et strategivalg hvor vi har satset på økonomisk etterforskning. Formålet er hovedsakelig å sikre og inndra verdier som antas å være utbytte fra kriminell virksomhet, sier politiinspektør Iver Stensrud.

Av hensyn til den videre etterforskningen kan politiet foreløpig ikke si noe mer om hvilke verdier eller eiendeler som er beslaglagt eller tatt hefte i.

Aksjonen ble satt i gang på bakgrunn av lengre tids etterforskning. Under planleggingen av aksjonen har Oslo politidistrikt samarbeidet med Økokrim, samt fått bistand fra Kripos.