Lensmann Tor Johansen i Alta sier til Finnmark Dagblads nettutgave at det ble beslaglagt tyvegods for flere hundre tusen kroner.

To menn skal være anholdt i forbindelse med aksjonen, mens en tredje mann er etterlyst.

Også namsmannen var med på aksjonen og tok beslag i flere eiendeler i forbindelse med dekning av gjeld.