Mannen døde en time etter at han kom til legevakten, helt blå i ansiktet etter at politiet la ham i håndjern, bandt beina hans og snørte en anorakkhette over ansiktet hans. Han skulle få psykiatrisk behandling.

Saken fra 2004 ble holdt unna offentligheten, også da politiet i fjor fikk bot av Riksadvokaten for overgrepet, skriver Dagsavisen.

– Burde informert

Advokat Tor Erling Staff mener det er åpenbart at Riksadvokaten burde ha informert offentligheten.

– At det skjer mye rart i det skjulte vet vi, men når en sak behandles i påtalemyndighetens øverste instans, og det dreier seg om dødsfall under en pågripelse, da burde noen ha forstått at dette er en sak samfunnet bør få kjennskap til, sier Staff til Dagsavisen.

Staff sier også at håndteringen av saken gir inntrykk av tilbakehold, og at slik informasjon om politiets maktbruk er viktig for å kunne ha en samfunnsdebatt.

Han mener Riksadvokaten må ta lærdom og bruke saken for å gå gjennom sine rutiner.

Kjent internt

Men det avviser førstestatsadvokat Knut H. Kallerud. Han sier det er meget sjelden Riksadvokaten selv offentliggjør avgjørelser i straffesaker, og at saken uansett ble gjort kjent internt for alle i politiet og i påtalemyndigheten.

– Avgjørelsen i denne aktuelle saken ble lagt ut på vårt intranett, slik at alle i politiet og påtalemyndigheten kan trekke lærdom av saken. Det er mange hensyn å ta når det gjelder offentlighet i straffesaker – ikke minst gjelder det med hensyn til fornærmede, sier Kallerud.

Siden 1990 har fire saker der personer dør under pågripelser blitt kjent for offentligheten, inkludert denne fra 2004.