Senere skal han ha innvilget henne oppholdstillatelse.

Spesialenheten for politisaker har valgt å ta ut tiltale mot mannen, skriver Adresseavisen.

Saken gjelder brudd på utlendingsloven og grov uforstand i tjenesten. I tillegg til rettssak, blir det også reist personalsak mot politimannen.

– Jeg ser på dette som en meget alvorlig sak som kan få betydning for hans tilsettingsforhold, sier politimester Nils Kristian Moe ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Det var våren 2005 at lensmannsbetjenten, som er gift med en utenlandsk kvinne, ifølge tiltalen skal ha hjulpet svigerinnen sin til Norge for at hun skulle jobbe som au pair hos en familie i Sør-Trøndelag. Spesialenheten mener innreisen var ulovlig, og at lensmannsbetjenten var klar over det. Mannen er også tiltalt for grov uforstand i tjenesten ved at han behandlet og innvilget kvinnens søknad om oppholdstillatelse i juni 2006, noe som også lå utenfor hans stillingsfullmakt.

Lensmannsbetjentens kone er nå tiltalt av spesialenheten. Verken lensmannsbetjenten eller hans kone erkjenner straffskyld, opplyser ekteparets forsvarer, Tom Solberg.