Hendelsen skjedde i november i fjor, da politikollegaen ble stanset i 144 kilometer i timen i en 100-sone på E 6 i Rygge i Østfold. En av de to UP-betjentene kjente igjen fartssynderen, og i politiloggen ble det ført inn 135 kilometer, melder NRK.

På den måten skulle kollegaen unngå å miste førerkortet og bare få et vanlig forelegg. Den ene av betjentene visste at kollegaen som kjørte for fort, skulle begynne i UP, og at den jobben ville ryke dersom han mistet lappen.

Trykket stemning

I UP-bilen satt det imidlertid også en politistudent, og etter hendelsen var stemningen svært trykket, ifølge NRK. Etter å ha satt av studenten, ringte den ene betjenten sin overordnede i UP og forklarte hva de hadde gjort.

De to UP-betjentene ba selv om at saken skulle etterforskes av Spesialenheten for politisaker. Et par dager etter ble de tatt ut av tjeneste som sivile utrykningsbetjenter og satt i vanlig UP-tjeneste.

Halden tingrett la betydelig vekt på at de siktede stevnes for et alvorlig forhold, som er egnet til å svekke tilliten til politiet.

Meget kritikkverdig

– Dette representerer en meget kritikkverdig særbehandling av en kollega, i strid med de likhetsprinsipper som gjelder for all myndighetsutøvelse. Dette må det reageres markert mot, av hensynet til den alminnelige lovlydighet og for å opprettholde den tillit som i særlig grad politiet er avhengig av, skriver retten.

I formildende retning legger retten vekt på at de to betjentene samme dag, og før saken ble kjent, tok kontakt med sine overordnede i UP.

– De har ikke forsøkt å dekke over noe, og har således bidratt til en rask og enkel oppklaring av saken, heter det.