Vinmonopolet vil skjerpe kontrollen av salg til unge under 18 år, og foreslår blant annet å øke aldersgrensen for legitimasjonsplikt fra 23 til 25 år.

To av tre alkoholtørste ungdommer under 18 år som har forsøkt å handle varer på Polet, har klart det, ifølge en undersøkelse. Nå legger Vinmonopolet seg flat.

– Vi vil ikke sitte stille og se på dette. Vi iverksetter nå en rekke tiltak. Noen gjøres så raskt det er praktisk mulig, mens andre tiltak må behandles i styret. Jeg tar sikte på å legge fram forslag til forbedringer allerede nå i juni, sier administrerende direktør Kai Henriksen i Vinmonopolet til Aftenposten.

Blant annet blir det innført permanente plakater ved kassene som minner både ansatte og kunder på aldersgrensen. I tillegg blir det satt i gang ytterligere opplæring og trening av ansatte. Særlig gjelder dette de deltidsansatte.

–70 prosent av ansatte i butikkene jobber deltid primært på grunn av handlemønsteret, med stort trykk på torsdag, fredag og lørdag, sier Henriksen.

Vinmonopolet har en avtale med et privat firma som sjekker alle forhold i butikkene to ganger i året. Henriksen vil foreslå for styret at kontrollen økes til seks ganger i året. Han vil også foreslå at aldersgrensen for legitimasjonsplikt økes fra 23 til 25 år.

– Det vil gjøre det lettere for våre ansatte som er i tvil å be om legitimasjon, sier Henriksen.