NTB

Ifølge kommandør Svein Einar Sakshaug ved Sjøforsvarets forsyningskommando på Haakonsvern har den polske forsvarsministeren sendt en forespørsel til forsvarsminister Bjørn Tore Godal om å få inngå forhandlinger med nordmennene for å kjøpe ubåtene.

Den polske marinen er interessert i å overta minst to og kanskje alle de fem gamle, norske ubåtene. Fartøyene er de siste av en serie på 15 ubåter som Norge kjøpte fra Tyskland i midten av 1960-årene.

Sakshaug opplyser at de to siste ubåtene av Kobben-klassen nylig ble tatt ut av norsk tjeneste, og kan gå rett inn i tjeneste i Polen.

To fartøy har ligget i opplag en tid og må gjennom en større sikkerhetssjekk for å bli operative, mens den femte er klart til opphogging, men vil bli tilbudt polakkene som reservedelsbåt.