Anmeldelsen gjelder brudd på meldeplikten og manglende forsikring for Berserk under seilasen til Rosshavet.

18 år gamle Samuel Massie, som var med på ekspedisjonen og befant seg på land sammen med Andhøy da båten forsvant, er ikke omfattet av anmeldelsen.

Polarinstituttet (NPI) er Norges forvaltningsmyndighet i området og har tidligere sagt at Andhøy brøt norsk lov fordi han ikke hadde den rette tillatelsen til å seile i havområdene sør for 60. breddegrad.

Riksadvokaten avgjør

Anmeldelsen er levert til Statsadvokaten i Troms og Finmark, som sier til NRK at saken er svært komplisert. Det er dermed opp til Riksadvokaten å ta stilling til om politiet skal etterforske saken.

Meldeplikten innebærer at aktiviteter i Antarktis skal varsles minst ett år i forveien. I tillegg stilles det krav om forsikring eller økonomisk garanti for søk og redning. Det skal også opplyses om miljøkonsekvenser.

Hvis det blir rettssak, risikerer Andhøy å bli straffet med fengsel i inntil ett år, ifølge NRK.

Ikke førsteprioritet

— Tre personer er døde, sier Andhøy til NRK torsdag kveld. Han gir uttrykk for at anmeldelsen ikke har førsteprioritet.

— Men jeg setter stor pris på at Polarinstituttet har skånet Samuel Massie, som er veldig ung og i sjokk, sier Andhøy.

Polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther, understreker at anmeldelsen er uavhengig av den tragiske ulykken som trolig har kostet tre besetningsmedlemmer livet.

Følger norske regler

— Vi ble først oppmerksom på ekspedisjonen da Berserk ble observert i Antarktis for noen uker siden, og det er vår plikt å følge opp det norske regelverket som regulerer aktivitet i regionen, sier Winther til NTB.

Winther forklarer at norsk lov dekker all aktivitet i Antarktis som har sitt utspring fra Norge, uansett hvor på kontinentet den foregår. Rosshavet, hvor Berserk forsvant, ligger i en sektor New Zealand gjør krav på.

Anmeldelsen inneholder også opplysninger fra New Zealand om aktivitet i spesielt vernede områder og brudd på forurensingsreglene. Det siste skal gjelde drivstoffsøl på land, ifølge Winther, som understreker at de ikke kjenner alle detaljene.

Vil ta ansvar

Advokat Nils Jørgen Vordahl, som representerer ekspedisjonen, er opptatt av å skille mellom eventuelle formelle regelbrudd og omstendighetene rundt Berserks forsvinning.

— Det viktigste i denne saken er at tre menneskeliv trolig er gått tapt, noe som er dypt tragisk, sier Vordahl til NTB.

— Jeg har ikke sett anmeldelsen selv, og kan derfor ikke si noe konkret om den ennå, forklarer Vordahl. Han understreker at ingen er ute etter å løpe fra noe ansvar i saken.

— Samtidig vil vi imøtegå eventuelle punkter der vi ikke mener vi har ansvar, sier han.

Advokaten synes det er en klok beslutning av NPI at instituttet ikke inkluderer 18 år gamle Massie i anmeldelsen.

Fortsatt i New Zealand

Vordahl sier til NTB at han også reagerer på det han oppfatter som et forsøk fra enkelte medier på å sette Andhøy opp mot de pårørende etter Berserks forsvinning.

— Det er en oppkonstruert konflikt det er vanskelig å ta til motmæle mot. Andhøy har sagt at han vil ta en lang samtale med de pårørende når han kommer tilbake til Norge og forklare hva som er riktig og galt i saken, sier Vordahl.

Ifølge advokaten ønsker Andhøy å komme tilbake til Norge i løpet av uken.

- Burde ikke vært der

En del av kritikken som er fremsatt mot ekspedisjonen, kommer fra andre med erfaring fra polare strøk. Sistemann som har meldt seg, er amerikaneren Skip Novak, som har lang seilerfaring fra Sørishavet. Han sier han ble kontaktet og at han advarte Andhøy mot å seile i området fordi isen var for farlig og det er få trygge havner, melder NRK. Andhøy avviser kritikken.

— Jeg kan ikke tale for om andre har vært i kontakt med Novak, men det som kommer fram, er ikke korrekt. Nå er det viktig å fortelle og forholde seg til det som er fakta, sier han.