• Jeg husker at Kristin truet med å ta sitt eget liv. Jeg prøvde å godsnakke med henne. Plutselig står hun rett overfor meg, så smeller det.

HARRY TILLERFrogner

Slik forklarte Veronica Orderud seg om skuddet som falt på Orderud gård lille julaften 1998. Inne i «kammerset» på Orderud gård satt Kristin og pakket inn julegaver. Ifølge Veronicas vitneprov i retten var hun svært opprømt og sint over at hennes sønn ikke fikk feire jul sammen med henne.

— Da jeg kom inn på kammerset, så jeg Kristin ha en pistol liggende på bordet foran seg. Jeg trodde det var en gave til sønnen hennes som hun skulle pakke inn, at det var en leketøyspistol.

Etter skuddet forklarte Veronica seg slik om hva som skjedde:

— Jeg så ned på kroppen min, og så at det ikke var noe blod. Da var jeg vel ikke skutt. Kristin lo først, og jeg løp ut til Per i fjøset. Jeg vet ikke hvor det ble av Kristin.

— Jeg husker ikke så godt hva jeg sa til Per, men jeg fortalte ham hva som hadde skjedd. Per må ha sagt at han skulle ordne opp, han gikk i alle fall inn i huset. Jeg tror han var litt vantro, men jeg er ikke sikker på hva som skjedde.

Veronica Orderud har siden klokken 9.00 i morges forklart seg for Nes herredsrett. I det stor og hele har hun vært svært fattet og rolig. Da aktor begynte på spørsmålene om hva som skjedde inne i våningshuset lille julaften, brøt hun ut i gråt.