I Oslo tingrett i går hevdet Anders Behring Breivik at han er representant for en norsk og europeisk antikommunistisk og antiislamistisk motstandsbevegelse.

De neste 74 minuttene la han frem hvorfor han drepte, skadet og sprengte.

I talen snakket han gjentatte ganger om sitt verdenssyn. Det er, i kortform, slik:

Etter annen verdenskrig, mens kulturkonservative krefter lå nede etter nazistenes fall, fikk kulturmarxistene moralsk overtak. Særlig gjennom 68-generasjonen innprentet de sin marxistiske ideologi.

Vest-Europa er i ferd med å gå under, fordi muslimer om bare få år vil være i flertall. Det er en sivilisasjonskrig, der det er berettiget å være en «militant nasjonalist», noe som inkluderer drap på kulturmarxister.

Norge er et diktatur der det ikke finnes ytringsfrihet. Media sensurerer kulturkonservative krefter, fordi «100 prosent av alle nyhetsbyråer er tilhengere av multikulturalisme».

Som USA

Breivik var i retten stolt av sine handlinger.

— Det er like ignorant å kalle meg ondskapsfull som å kalle USAs militærledere under annen verdenskrig for ondskapsfulle, som bestemte at 300.000 japanske sivile skulle atombombes, leste han opp.

Sensuren av «nasjonalister og kulturkonservative» går tilbake til fredsdagene i 1945, ifølge Breivik.

Historieprofessor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo gir Breivik til dels rett.

— Snakker han om NS-nasjonalisme eller biologisk rasisme, er det riktig at det ikke har vært stuerent etter 1945. All nasjonalisme som skisserer udemokratiske og autoritære, fascistliknende styresett, falt i diskreditt i alle demokratiske land, sier Sørensen, som er ekspert på nasjonalisme.

Stueren variant

Han sier likevel at norsk nasjonalisme har vært utbredt også i etterkrigstiden.

— Men det har vært en stueren, demokratisk nasjonalisme, sier professoren.

Breivik kombinerer ideen om at verden egentlig er styrt av en elite – kulturmarxistene – med en konspirasjon om å islamisere Europa, mener Jan Oskar Engene, førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved UiB.

— Noe av det han sier, som at journalister tenderer til å være på venstresiden, har flere av oss sagt. Andre ting, som tall på voldtatte kvinner og drap, er det rene sprøyt, sier Engene.

— Jeg vet ikke om det vil spille så stor rolle for ham om man peker på feil. Han vil sikkert finne et nytt argument, tilføyer han.

Både Engene og Sørensen bruker ordet sammensurium om Breiviks ideer, tanker og historieforståelse.

Fakta og fantasi

— Han plukker herfra og derfra. Det er forholdsvis velkjente forestillinger på ulike felt, som er satt sammen til en ideologisk helhet for å forsvare massedrap, sier Engene.

Deler med fakta er blandet med fri fantasi, mener Sørensen.

— Til sist sitter han igjen med en sammensauset ideologisk fantasihistorie, sier Sørensen.

I manifestet fremstiller Breivik at en kristen og en muslimsk blokk har stått mot hverandre siden 700-tallet. Galt, mener historieprofessoren.

— Det var lange perioder med fred mellom det kristne Europa og det muslimske kalifatet, og også perioder med samarbeid. De kristne korstogene var beskjedne sammenlignet med mongolenes herjinger, som til slutt tok knekken på kalifatet i Bagdad, sier Sørensen.

Voldtekter og fødsler

I talen kom Breivik med en lang rekke teser og påstander. Ikke alle holder vann:

PÅSTAND: «Flere enn 90.000 av mine norske søstre er blitt voldtatt av muslimer i Norge siden 1960 og frem til i dag.»

SVAR: Umulig å svare på, for det finnes ikke tall.

— Et slikt tall er tatt ut fra løse luften, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen.

Voldtektsstatistikken går tilbake til 1960, og det samlede tallet for alle i Norge siden da er 15.000. Statistisk sentralbyrå registrerer nå årlig rundt 1000 anmeldte voldtekter og -forsøk, de fleste utført av en nær relasjon eller bekjent. Det er regnet med mørketall.

— Vi har ikke tall som knytter etnisk bakgrunn og voldtekt, sier Jone Reid Stene i SSB.

PÅSTAND: I retten hevdet Breivik at kun 47 prosent av alle nyfødte barn i Oslo er etnisk norske. Han sier også at etniske nordmenn vil være minoritet i egen hovedstad om fem til ti år.

SVAR: SSBs befolkningsfremskrivninger tyder på at i underkant av halvparten av Oslo-befolkningen vil være innvandrere eller barn av to innvandrerforeldre om 30 år.

— Dette vil da være summen av svensker, polakker, tamiler, pakistanere og så videre. Kun et mindretall av innvandrerne vil være muslimer, sier Lars Østby, befolkningsforsker ved Statistisk sentralbyrå.

For Norges del var fruktbarheten i Norge i fjor 1,87 barn pr. kvinne, et av de høyeste tallene i Europa. Ifølge SSB, øker innvandrerbefolkningen fruktbarheten med mellom 0,05 og 0,07 prosentpoeng.

— Derfor er det ikke innvandringen som plasserer Norge på fruktbarhetstoppen, sier Østby.

PÅSTAND: «Koranen og hadith krever at alle muslimske menn har plikt til å støtte og kjempe jihad.»

SVAR: Et tolkningsspørsmål. Jihadistiske grupper (som al Qaida) sier de er i krig mot Vesten.

— En muslim har plikt til å kjempe jihad, en forsvarskrig, når det muslimske samfunnet er angrepet. Men det forutsetter at det foreligger et angrep. Jihadistiske grupper vil si at det er akkurat det som skjer, mens et flertall av muslimer ikke vil mene det, sier Knut Vikør, professor i historie ved Universitetet i Bergen.

PÅSTAND: «Spørreundersøkelsen til Frank Aarebrot i Norge viser at kun én av hundre journaliststudenter stemmer Frp, og at mer enn 60–70 prosent stemmer venstrevridde politiske partier.»

SVAR: Aarebrots undersøkelse blant journalister sa for 2011 at én prosent ville ha stemt Frp ved valg i morgen. 57 prosent ville ha stemt på dagens regjeringspartier eller Rødt. Blant journaliststudentene (undersøkelse ikke gjennomført av Aarebrot) er tallene nokså tilsvarende.

PÅSTAND: «Har Norge en urbefolkning? Er etniske nordmenn Norges urbefolkning? Har denne urbefolkningen levd her de siste 12.000 årene? Svaret er ja.»

SVAR: Når nordmenn ble norske er et spørsmål med flere mulige svar. For 12.000 år siden tok siste istid slutt, og de første folkene ankom rundt 9500–10.000 år før år null, ifølge Astrid Johanne Nyland, stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO.

— Om de er våre forfedre, vet vi ikke noe om. Det har vært mange innvandringer, og man hadde kulturkontakt med andre folk hele veien. Det var et mobilt folkeslag helt til de ble bønder for rundt 4500 år siden. Det er lange tidsspenn, og å knytte etnisitet til steiner man finner i jorden, er vanskelig. Vi har ikke grunnlag for å kalle det etniske grupper, sier Nyland.

PÅSTAND: «Libanon var en gang et kristent land, med 80 prosent kristne i 1911. Da muslimene kom i flertall rundt 1960, følte de seg sterke nok til å ta kontrollen over landet. I dag er de kristne en forfulgt minoritet som utgjør under 25 prosent.»

SVAR: NUPI-forsker og Libanon-ekspert Kari Karamé sier kristne var i flertall til rundt 1945. Deretter har den muslimske andelen av befolkningen blitt større og større, delvis fordi muslimene har en høyere fødselsrate enn de kristne.

— Breivik har litt rett, men Breiviks anslag fra 1911 er ikke sammenliknbart fordi området som i dag utgjør Libanon var mye mindre den gang enn i dag, sier Karamé.